VILKÅR og BETINGELSER

Vilkår og betingelser for PAULINA NOWAK BE THE ONE.

1. Aksept av vilkårene

Ved å besøke og handle på PAULINA NOWAK BE THE ONE godtar du følgende vilkår og betingelser. Les nøye gjennom dem før du fortsetter med kjøp.

2. Personvern

PAULINA NOWAK BE THE ONE respekterer ditt personvern. Vennligst les vår personvernerklæring for å forstå hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

3. Bestillinger og betaling

3.1. Ved å legge inn en bestilling bekrefter du at all informasjon du gir, er nøyaktig og fullstendig.
3.2. Betaling skal gjøres på tidspunktet for bestilling. Vi aksepterer overføring og VIPPS. 

4. Levering og angrerett

4.1. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
4.2. Normal leveringstid er mellom 2 – 5 arbeidsdager etter at vi har mottatt din bestilling, med forbehold om at varen finnes på lager. Leveransetider kan være noe lengre i forbindelse med helligdager.
4.3. Hvis kjøperen mottar et defekt produkt, sender vi et nytt og betaler også fraktkostnadene. Reklamasjoner kan fremsettes i opptil 14 dager etter mottak av forsendelsen. Hvis kjøperen ønsker å bytte produktet mot et annet. Han/hun må betale fraktkostnadene og sende pakken tilbake til adressen nevnt under punkt 9.

5. Produkter og priser 

5.1. PAULINA NOWAK BE THE ONE forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og priser når som helst.
5.2. Alle priser er oppgitt i NOK.
5.3. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

6. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

6.1. Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen en uke. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 1 måned etter at kjøper overtok varen. 
6.2. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig

7. Endringer i vilkårene

PAULINA NOWAK BE THE ONE forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Oppdateringer vil bli publisert på nettstedet.

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 4 og 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/od

9. Partene

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vilkårene, vennligst kontakt oss på :

PAULINA NOWAK BE THE ONE

Org.nr. 931793543

Adresse: Meierigaten 4, 3112 Tønsberg

Telefonnummer : 48 997 997

Email: biuro@betheone.com.pl